2 listopada 2016

Sterowanie temperaturą pomieszczeń.

Systemy grzewczo-chłodzące naszego projektu umożliwiają niezależne sterowanie temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach.
Cechą charakterystyczną ogrzewania podłogowego jest jego duża bezwładność, przez co instalacja wolniej reaguje na żądane zmiany, np. temperatury w pomieszczeniu. Z tego względu instalacja wymaga nieco innej regulacji niż w przypadku ogrzewania konwekcyjnego

Dodatkowo, ze względu na specyfikę tego typu ogrzewania, należy uważać, by nie przekraczać 29°C temperatury powierzchni podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, a w przypadku łazienki – 34°C, bo jest to związane z odczuwaniem komfortu – różnica temperatury pomiędzy głową a stopami osoby przebywającej w pomieszczeniu nie powinna przekraczać 2 K.

Głównym elementem zarządzającym temperaturą wody za buforem w kierunku ogrzewania podłogowego jest sterownik. To on dzięki informacji z termistorów przylgowych na rurach zasilania i powrotu wody grzewczej oraz bezprzewodowych termostatów pomieszczeniowych  ustawia siłownik zaworu mieszającego w grupie pompowo-mieszającej zgodnie z charakterystyką krzywej grzewczej.

Grupą pompowo-mieszającą. jest to fabrycznie przygotowany zestaw składający się z pompy, odpowietrznika, zaworu zwrotnego, zaworu mieszającego z siłownikiem i termometrami. Jej zaletą są niewielkie rozmiary (w porównaniu z układem zmontowanym z kupowanych osobno elementów) oraz prosty montaż ograniczający się do podłączenia rozdzielaczy – zasilającego i powrotnego

Regulacja temperatury w pomieszczeniach odbywa się  poprzez otwieranie i zamykanie siłowników zainstalowanych na zaworach pętli ogrzewania podłogowego bezpośrednio na belce rozdzielacza. System może być zarządzany ze sterownika ściennego lub poprzez aplikację internetową.

Oczywiście jest to jedno z wielu rozwiązań które oferujemy

Pracujemy na podzespołach Siemens, Salus i Techcontrol.