Pompa ciepła Hitachi Yutaki typu split

System split Yutaki S
Pompa cieplna powietrze-woda Yutaki S to efektywne rozwiązanie typu split z jedną jednostką wewnętrzną i jedną zewnętrzną firmy Hitachi. Pompa cieplna zasila ciepłą wodą  grzejniki niskotemperaturowe, systemy ogrzewania podłogowego lub systemy mieszane, zgodnie z potrzebami użytkowników.
Ponadto, dzięki połączeniu z zasobnikiem ciepłej wody, może ona produkować ciepłą wodę użytkową. System sterowania obiegiem wody dokładnie pokrywa zapotrzebowanie na ciepło. Przy rosnącej temperaturze zewnętrznej system obniża temperaturę wody zasilającej (krzywa ogrzewania), co pozwala na znaczne obniżenie kosztów ogrzewania. Temperatura wody zasilającej osiąga wartości od 18℃ do 48℃. Opcjonalnie, dzięki zastosowaniu pompy ciepła w systemie grzewczym z klimakonwektorami, można być ona przełączona na tryb „chłodzenia”. Pozostałe funkcje dodatkowe, to m. in. funkcja zapobiegania rozwojowi bakterii Legionella, która jest automatycznie włączana raz w tygodniu i może być ręcznie deaktywowana.

Yutaki S umożliwia stosowanie różnych kombinacji przyłączeniowych, jak np. systemu z grzejnikami niskotemperaturowymi, ogrzewania podłogowego lub systemów mieszanych.
Współpracując z ogrzewaniem podłogowym. Yutaki S zapewnia najlepszy, równomierny układ temperatury w pomieszczeniu. System może być stosowany zarówno w celu optymalizacji istniejącego systemu grzewczego, jak i w całkowicie nowych budynkach nie wyposażonych w systemy grzewcze. Kompaktowa budowa jednostki wewnętrznej i zewnętrznej zapewnia wiele możliwości montażowych. Yutaki S umożliwia ponadto korzystanie z ciepłej wody
i połączenie z urządzeniem solarnym

Jednostka zewnętrzna
Zimą jednostka zewnętrzna pobiera ciepło z powietrza otaczającego i za pomocą czynnika roboczego krążącego w obiegu pompy ciepła Yutaki S przekazuje je do ogrzewanego pomieszczenia. W lecie urządzenie może pracować w układzie odwracalnym (bez wpływu na temperaturę wody użytkowej). W tym trybie pracy ciepło pobierane
jest z pomieszczeń za pomocą konwektorów i usuwane na zewnątrz.

Możliwości przyłączeniowe Yutaki S:

  • Grzejniki niskotemperaturowe (48°C)
  • Ogrzewanie podłogowe (również w połączeniu z grzejnikami)
  • Konwektory
  • Zasobnik ciepłej wody użytkowej
  • Przyłącze solarne

Możliwość wyboru hydromodułu(jednostka wewnętrzna):

Z zewnętrznym zasobnikiem CWU                                                                     Z wbudowanym zasobnikiem CWU