Mitsubishi Zubadan- pompa ciepła nr.1 w Europie

zubadan-mrozOpatentowana technika Zubadan Inverter stanowi obecnie

optymalne rozwiązanie w dziedzinie pomp ciepła powietrze-woda.

Obieg czynnika chłodniczego Zubadan z dochładzaczem

HIC i sprężarką z układem wtrysku pary umożliwia stabilizację

natężenia przepływu czynnika chłodniczego nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych. Dzięki temu system jest w stanie działać z pełną mocą także przy -15°c. Nawet przy -28°c pompa ciepła jest zdolna do skutecznego i niezawodnego działania.

Oznacza to, że dzięki technice Zubadan zdecydowanie zbędne staje się przewymiarowanie instalacji w celu uzyskania marginesu bezpieczeństwa podczas pracy w trybie grzania co wiązało się z większym poborem energii w okresach gdy moc była za duża np. wiosna, lato,jesień.

Wysokie temperatury zasilania rzędu 60°C sprawiają, że pompy ciepła powietrze-woda Ecodan z agregatem Zubadan Inverter uzyskują rewelacyjne wskaźniki efektywności także w połączeniu z typowymi grzejnikami. W związku z tym Zubadan jest najlepszym wyborem w przypadku modernizacji obiektów posiadających grzejniki. Bez względu na to, jakie warunki stawia budynek, urządzenia Zubadan Inverter będą działały z najwyższą mocą w całym zakresie roboczym.

Systemy Zubadan wyposażone są ponadto w zoptymalizowaną funkcję odmrażania, która zapewnia najwyższą niezawodność, czas pracy miedzy cyklami jest średnio 2 razy dłuższy niż w przypadku innych pomp ciepła.

Funkcja ta regulowana jest zależnie od zapotrzebowania z uwzględnieniem temperatury zewnętrznej, temperatury powierzchni parownika, czasu pracy i czasu trwania procesu rozmrażania.

Odstępy między procesami rozmrażania można zatem wydłużyć do 150 minut, a czas trwania takiego jednego procesu jest o 50% krótszy w porównaniu z typowymi urządzeniami.

Ważne jest że w zależności od nastawy kiedy ma się załączyć wtrysk pary do sprężarki, możemy ustawić moment kiedy moc pompy ciepła niezależnie od temperatury zewnętrznej będzie miała stałą wartość.

 

Oferujemy kompletne kotłownie oparte o pompy ciepła Mitsubishi Zubadan w cenie katalogowej pompy ciepła z dużym rabatem.

Ceny na kotłownie z pompą ciepła Mitsubishi Zubadan od 34000 zł


e-mail: handlowy@nts-energy.pl


Zobacz ceny pomp ciepła Mitsubishi Zubadan :


nts__0007_UI

Zobacz katalog pomp ciepła Mitsubishi i zestawy wymienione w cenniku:

nts__0007_UI