Pompa ciepła powietrzna Hitachi Yutaki S

System split Hitachi Yutaki S
Pompa ciepła powietrze-woda Hitachi Yutaki S to wysokowydajne rozwiązanie typu split z jedną jednostką wewnętrzną i jedną zewnętrzną firmy Hitachi. Pompa zasila wodą grzewczą grzejniki niskotemperaturowe, systemy ogrzewania podłogowego lub systemy mieszane, zgodnie z życzeniem i potrzebami użytkowników.
Co więcej, dzięki połączeniu z zasobnikiem ciepłej wody, może ona produkować CWU. Konfiguracja sterowania obiegiem wody dokładnie pokrywa zapotrzebowanie na ciepło. Przy rosnącej temperaturze zewnętrznej system obniża temperaturę wody grzewczej (krzywa grzewcza), co daje możliwości na znaczne obniżenie kosztów ogrzewania. Temperatura wody grzewczej osiąga wartości od 18℃ do 48℃. W zależności od potrzeb, dzięki zastosowaniu pompy ciepła w systemie grzewczym z klimakonwektorami, może być ona przełączona na tryb „chłodzenia”. Pozostałe funkcje dodatkowe, to m. in. funkcja zapobiegania rozwojowi bakterii Legionella, która jest automatycznie włączana raz w tygodniu i może być ręcznie wyłączana.

Hitachi Yutaki S pozwala na stosowanie różnych kombinacji przyłączeniowych, jak np. systemu z grzejnikami niskotemperaturowymi, ogrzewania podłogowego lub systemów mieszanych.
Współdziałając z ogrzewaniem podłogowym Hitachi Yutaki S zapewnia najlepszy, równomierny układ temperatury w pomieszczeniu. System może być stosowany zarówno w celu optymalizacji istniejącego systemu grzewczego, jak i w całkowicie nowych budynkach nie wyposażonych w systemy grzewcze. Kompaktowa budowa jednostki wewnętrznej i zewnętrznej zapewnia wiele możliwości montażowych. Hitachi Yutaki S umożliwia ponadto korzystanie z ciepłej wody i połączenie z urządzeniem solarnym

Jednostka zewnętrzna(agregat)
Zimą jednostka zewnętrzna pobiera ciepło z powietrza otaczającego i za pomocą czynnika roboczego r 410A lub r32 krążącego w obiegu freonowym pompy ciepła Hitachi Yutaki S przekazuje je poprzez wymiennik płytowy do systemu ogrzewanego pomieszczenia. W lecie urządzenie może pracować w układzie odwracalnym czyli rewersyjnym (bez wpływu na temperaturę wody użytkowej). W tym trybie pracy ciepło pobierane
jest z pomieszczeń za pomocą konwektorów lub systemu rurek podłogowych i usuwane na zewnątrz z użyciem agregatu.

Możliwości przyłączeniowe Hitachi Yutaki S:

  • Grzejniki niskotemperaturowe (48°C)
  • Ogrzewanie podłogowe (również w połączeniu z grzejnikami)
  • Klimakonwektory
  • Zasobnik CWU
  • Przyłącze solarne