Pompy ciepła powietrzne

podstawa-zubadanOtaczające nas powietrze można wykorzystać do ogrzewania, a także chłodzenia budynku.

Grzanie możliwe jest nawet przy ujemnych temperaturach, powietrze zawiera ciepło, które można odebrać dzięki pompie ciepła typu powietrze/woda, a następnie wykorzystać je do ogrzania domu oraz do produkcji ciepłej wody użytkowej CWU.

Ta sama pompa ciepła może być wykorzystana jako jednostka klimatyzacyjna, chłodząc dom w okresie letnim poprzez system dystrybucji chłodu.Wtedy woda grzewcza zmienia nazwę na wodę lodową.
Pompy ciepła powietrze/woda jako źródło ciepła wykorzystują powietrze zewnętrzne, w związku z czym wykonywanie dolnego źródła w postaci sond pionowych lub kolektora gruntowego jest zbędne, a produkcja ciepła jest możliwa nawet, gdy temperatura na zewnątrz budynku spada do -25 C i niżej.

Powietrzne pompy ciepła stanowią znakomitą alternatywę dla pomp gruntowych, gdy powierzchnia działki obok domu jest mała i nie ma żadnej możliwości wykonania wymiennika gruntowego lub gdy koszty związane z jej montażem przekroczą jej opłacalność ( gdy ogród jest urządzony, dom zamieszkały …)

Jak działa pompa ciepła powietrze-woda? Poniżej proces fazowy czynnika i przeniesienie ciepła.

termo.JPG

Czynnik chłodniczy w jednostce zewnętrznej odzyskuje ciepło z powietrza zewnętrznego , a następnie spręża je, co powoduje wzrost temperatury. Gorący czynnik chłodniczy zaczyna wrzeć . Gaz powstający podczas wrzenia jest kierowany do zasilanej elektrycznie sprężarki. W wyniku sprężania gazu rośnie ciśnienie oraz znacznie wzrasta jego temperatura, od 5°C do ok. 80°C. Ze sprężarki gaz jest wtłaczany do wymiennika ciepła(skraplacza), gdzie oddaje energię cieplną do systemu grzewczego budynku, po czym ulega schłodzeniu i skrapla się. Energia cieplna wytwarzana przez czynnik chłodniczy w skraplaczu jest odbierana przez wodę w systemie grzewczym (czynnik grzewczy). Czynnik grzewczy krąży w obiegu zamkniętym i przenosi energię cieplną podgrzanej wody do ogrzewacza c.w.u. i grzejników/ogrzewania podłogowego budynku .
W przypadku powietrznych pomp ciepła ze zintegrowaną funkcją chłodzenia istnieje możliwość odwrócenia procesu, wówczas czynnik chłodniczy w jednostce zewnętrznej odzyskuje ciepło z wody instalacyjnej, które następnie wyrzucane jest na zewnątrz i w wyniku tego pompa ciepła realizuje funkcję chłodzenia.

Nowoczesne pompy ciepła skutecznie działają do temperatury -25C i nawet niżej.


formularz wyceny inwestycji : Wypełnij formularz